ĐÀO TẠO KINH DOANH LĨNH VỰC DINH DƯỠNG – SỨC KHOẺ

Current Status
Not Enrolled
Price
39.999.000
Get Started

Course Content

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO KINH DOANH LĨNH VỰC DINH DƯỠNG - SỨC KHOẺ
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VỮNG CHẮC QUA CÁC KÊNH: TIKTOK, YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM
1 of 3